Sprzedaż gruntów

Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu posiada na sprzedaż nieruchomości gruntowe położone w Radomiu przy ul. Warszawska/Rataja/ Witosa:

  1.  Działka 2/76 o powierzchni  0,7235 ha
  2.  Działka 2/74 o powierzchni  1,5671 ha
  3.  Działka 2/72 o powierzchni  0,9918 ha
  4.  Działka 2/70 o powierzchni  0,7584 ha
  5.  Działka 2/68 o powierzchni  0,8371 ha
  6.  Działka 2/66 o powierzchni  1,2718 ha
  7. Działka 2/150 o powierzchni 0,6662 ha