Nasze realizacje - badania wykopaliskowe (wybór)

2022

Czarnolas, gm. Policzna, pow. Zwoleń - Ratownicze badania archeologiczne przy oficynie dworskiej wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

2020

Badania archeologiczne na placu (cmentarzu) kościoła farnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Radomiu, dz. 85/1 w Radomiu – na zlecenie parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu;

Wyprzedzające sondażowe badania archeologiczne na obszarze lewego brzegu rzeki Mlecznej, na działkach nr 41/18 oraz 42/21 w Radomiu -związanych z projektem: „Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu” w ramach projektu LIFE14 CCA/PL/000101 p.t.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia” – na zlecenie: Wodociągi Miejskie w Radomiu.

2018

Badania archeologiczno – architektoniczne w budynku kancelarii parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu przy ul. Rwańskiej 6, dz. 85/1 – na zlecenie parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu;

2017

Wyprzedzające sondażowe badania archeologiczne przy ul. Wałowej 19/ Bóźnicznej 4 w Radomiu, dz. 13 w związku z projektem inwestycyjnym „Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul . Wałowej 21, 21A, 19 i Bóźnicznej 4, 6, 6A”

Wyprzedzające sondażowe badania archeologiczne przy ul. Wałowej 21, 21A/ Bóźnicznej 6, 6A w Radomiu, dz. 11-12 w związku z projektem inwestycyjnym „Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul . Wałowej 21, 21A, 19 i Bóźnicznej 4, 6, 6A”

2016 – 2018

Badania archeologiczno – architektoniczne przy ul Rynek 12/ Wałowa 22 w Radomiu, dz. 67

2015

Badania archeologiczne na Rynku Nowego Miasta w Radomiu, dz. 63 – studnie

Wyprzedzające badania archeologiczne na boisku szkolnym I Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu przy ul. Żeromskiego 10, dz. 83/1 związane z budową wielofunkcyjnego boiska szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Radomiu przy ul. Żeromskiego 10

2014 – 2015

Badania archeologiczne przy ul. Rwańskiej 17/Szewskiej 20, dz. 90 w Radomiu

Badania archeologiczne przy ul. Rwańskiej15/Szewskiej 18, dz. 89 w Radomiu

2014

Badania archeologiczno – architektoniczne na płycie Rynku w Radomiu, dz. 63 – „Poszukiwania średniowiecznego ratusza”

2013

Badania archeologiczno – architektoniczne na Skwerze Unii Wileńsko – Radomskiej w Radomiu, dz. 66/1 i 66/3

2012

Badania archeologiczne przy ul. Wałowej 4/ Rwańskiej 16 dz. 100 i przy ul. Wałowej 6a w Radomiu

2011 – 2012 – 2016

Badania archeologiczno – architektoniczne na działkach 76/77 w Radomiu. Kwartał ulic Rynek 14-15, Rwańska 2–4, Grodzka 1, tzw. „Kamienica Deskurów”

2009

Badania archeologiczne przy ul. Rwańskiej 7/ Szewskiej 10, dz. 82 w Radomiu

Badania archeologiczno – architektoniczne przy ul. Wałowej 26, dz. 59 w Radomiu – „Brama Krakowska”

2007

Badania archeologiczne przy ul. Rynek 6, dz. 50 w Radomiu

2006 – 2007

Badania archeologiczne przy ul. Rynek 7, dz. 51 w Radomiu

2005 – 2008 – 2009 – 2010

Badania archeologiczno – architektoniczne przy ul. Grodzkiej 8, dz. 71, 73/1, 73/2, 73/3 w Radomiu tzw. „Kamienica Starościńska”

2005 – 2006

Badania archeologiczno – architektoniczne przy ul. Grodzkiej 2-4/ Wałowej 16-18, dz. 69 w Radomiu

2005 – 2008

Badania archeologiczno – architektoniczne przy ul. Rwańskiej 8 – Wałowej 8a w Radomiu