Nasze realizacje - nadzory (wybór)

2020/2021

Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych dla inwestycji pt. „ Remont i przebudowa wraz nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21, 21A i ul. Bóżniczej 4, 6, i 6A

Nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia zadania inwestycyjnego pt. „Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu” w ramach projektu LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”.

Nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowej w ul. 25-go Czerwca i Sienkiewicza oraz w ul. Bydgoskiej, Waryńskiego i Prusa” w Radomiu.

2019/2021

Nadzór archeologiczny w trakcie prac remontowych budynku przy ul. Rynek 12 w Radomiu, dz. 67.

2019

Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych dla inwestycji pt.„Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w wybranych ulicach dzielnicy „Śródmieście” (ul. Rynek, przy „Bramie Krakowskiej”, ul. Krakowska, ul. Podwalna, ul. Bóźniczna).

Nadzór archeologiczny przy budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sucha gm. Białobrzegi powiat białobrzeski przeprowadzony w ciągu ulicy Białobrzeskiej, Szlacheckiej, Bocianiej i Wąskiej

2018

Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych dla inwestycji pt.” Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Tochtermana” w Radomiu.

Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych dla inwestycji pt. „Kontrakt 8. Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Struga i Czachowskiego”.

2014

Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych w trakcie prowadzenia inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno – magazynowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w Radomiu przy ul. Hodowlanej.