Zapraszamy do obejrzenia najnowszego filmu.

Wystawa "Dom wedle bramy"

W budynku tzw. Kamienicy Starościńskiej obejrzeć można ekspozycję reliktów archeologiczno – architektonicznych założenia zamku radomskiego. Na wystawie pokazano zachowane in situ kamienne fundamenty jednej z budowli wchodzącej w skład zespołu zamkowego. Obiekt ten znany ze źródeł pisanych jako Dom wedle bramy mieścił w swoim wnętrzu zaplecze gospodarcze.

Na ekspozycji zaprezentowano również zbiór zabytków archeologicznych pozyskanych w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych przez Spółkę Rewitalizacja w latach 2005 – 2010.

Całość wystawy uzupełnia projekcja filmowa przedstawiająca hipotetyczną rekonstrukcję zamku radomskiego wraz z planszami ilustrującymi jego historię, a także kolejne etapy badań archeologicznych.