Odwierty archeologiczne

To metoda polegająca na wykonaniu przy pomocy świdra geologicznego serii odwiertów, sięgających nawet kilku metrów. Pobrane w ten sposób próbki gleby pozwalają określić miąższość warstw stratygraficznych, ich rodzaj oraz strukturę.