Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników:
Gmina Miasta Radomia - 91,98 % udziałów
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o.o. - 1,93 % udziałów
PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN - 3,21 % udziałów
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo Handlowe „RADKOM” Spółka z o.o. - 1,28 % udziałów
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna - 0,96 % udziałów
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - 0,64 % udziałów

Rada Nadzorcza:
Barbara Łopyta - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Jarosław Szostakowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Karolina Maciąg - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:
Dorota Rajkowska - Prezes Zarządu