Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników:
Gmina Miasta Radomia - 91,90 % udziałów
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o.o. - 1,95 % udziałów
Fundusz Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - 3,24 % udziałów
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo Handlowe „RADKOM” Spółka z o.o. - 1,295 % udziałów
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna - 0,97 % udziałów
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - 0,65 % udziałów

Rada Nadzorcza:
Barbara Łopyta - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Jarosław Szostakowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Konrad Kostrzewa - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:
Dorota Rajkowska - Prezes Zarządu