Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Wałowej 8