Odstąpienie od przeprowadzenia negocjacji ofertowej