Nadzór archeologiczny na placu wokół kościoła farnego

Spółka Rewitalizacja prowadzi od października nadzór archeologiczny na placu wokół kościoła farnego. W trakcie prac badawczych przy pomocy wykrywacza metali udało się pozyskać kilka szelągów Jana Kazimierza (poł. XVII w.), 3 grosze polskie z datą 1794 bite w czasie insurekcji kościuszkowskiej dla wojsk austriackich (stacjonujących w Galicji i Krakowie), grosz Fryderyka Wilhelma II z datą 1797 (Prusy Południowe, mennica Wrocław) oraz 1 grosz z datą 1812. Ponadto znaleziono guzik Marynarki Wojennej z motywem kotwicy. Jego stan zachowania nie pozwala obecnie na określenie dokładnego datowania. Natrafiono także na fragment renesansowego, profilowanego detalu kamiennego wykonanego z piaskowca.
Przy budynku kancelarii kościoła farnego znaleziona została również mocno zniszczona metalowa tabliczka z napisem BIBLIOTEKA. Po konsultacjach możemy stwierdzić, że jest to pozostałość po dawnej bibliotece, która miała się znajdować w budynkach parafialnych kościoła farnego jeszcze w latach 70 i 80. XX w. Jest to więc „zabytek najnowszej historii Radomia”.