Historia Miasta Kazimierzowskiego - pobierz plik prezentacji, plik z prezentacją można zapisać na swój lokalny dysk twardy lub uruchomić go on-line.

Prezentacja wykonana jest w programie Microsoft - Power Point.

Jeżeli nie posiadacie Państwo programu, prosimy pobrać go z tego zasobu: "Power Point Viewer" - aplikacja ta umożliwia uruchomienie prezentacji w trybie odczytu.

Prezentację można też pobrać jako plik PDF.