Biblioteka Publiczna - ul. Kusocińskiego 13

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Opis Projektu

Planowany projekt – Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (dalej zwany „Projektem”), będzie realizowany w latach 2009-2012 przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.

Miejscem realizacji Projektu będzie budynek wynajmowany przez MBP w Radomiu od Spółki „Rewitalizacja”, usytuowany w śródmieściu miasta Radomia, przy ulicy Janusza Kusocińskiego 13.

Realizacja Projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności województwa w układzie ponadlokalnym i regionalnym, bowiem dotyczy prac modernizacyjnych w budynku mieszczącym bibliotekę specjalistyczną, obsługującą czytelników z terenu województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz lubelskiego w zakresie specjalistycznego księgozbioru literatury dziecięcej.

Budynek, obecnie użytkowany przez filie nr 6 i 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, został zbudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Posiada jedną kondygnację naziemną i jest podpiwniczony. Ściany zewnętrzne są murowane z cegły. Stropy DMS. Dach kryty papą.

Budynek w całości nie spełnia standardów wymaganych w zakresie energooszczędności. Na ścianach zewnętrznych budynku są duże okna witrynowe, zbudowane w starej technologii i generujące duże straty ciepła. W okresie zimowym niemożliwe jest utrzymywanie temperatury wewnątrz biblioteki na poziomie gwarantującym komfort cieplny. Brak odpowiedniego podjazdu pozwalającego dostać się osobom niepełnosprawnym lub osobom z ograniczoną sprawnością ruchową z ulicy do drzwi biblioteki znacznie ogranicza takim osobom dostępność do publicznej instytucji kultury.

Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Radomia.

Bezpośrednim beneficjentem projektu będzie spółka „Rewitalizacja” oraz Gmina Miasta Radomia – właściciele nieruchomości, na których Projekt będzie realizowany. Beneficjentami pośrednimi będą mieszkańcy Radomia oraz, w szczególności, czytelnicy.

Głównym celem realizacji projektu jest modernizacja budynku mieszczącego dwie filie biblioteki miejskiej, mająca przyczynić się do zmniejszenia kosztów eksploatacji    i poprawić komfort użytkowania budynku.

Cele szczegółowe obejmują:
• termomodernizację budynku;
• ograniczenie kosztów eksploatacji oraz zanieczyszczeń poprzez wybudowanie nowoczesnego – proekologicznego systemu ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej;
• ułatwienie dostępności do budynku poprzez budowę pochylni.

Termomodernizacja budynku wraz z poprawą jego dostępności pozwoli odwiedzającym bibliotekę na pełniejsze korzystanie z oferty bibliotecznej. Zmniejszy koszty utrzymania budynku oraz poprawi komfort przebywania w budynku. Na skutek realizacji tego Projektu zaoszczędzona zostanie energia w ilości 100 MWh/rok oraz zmniejszeniu ulegnie emisja głównych zanieczyszczeń w ilości 40 ton w roku.

Projektowane prace obejmą:
• modernizację instalacji co,
• ocieplenie dachu nad świetlikami,
• ocieplenie stropodachu,
• wymianę okien,
• wymianę drzwi zewnętrznych,
• budowę pochylni ze schodołazem,
• instalację cwu zasilaną kolektorami słonecznymi.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji, a jej zakończenie przewidziane jest na wrzesień 2012 roku.
 
Projekt o nazwie „Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”, realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, spółkę „Rewitalizacja” we współpracy z Gminą Miasta Radomia.

Wartość Projektu to 1.303.154,13zł, a kwota dofinansowania 697.867,99zł.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu